0
لیست مطالب
انواع سیمان‌های پرتلند

بررسی انواع سیمان‌های پرتلند و موارد کاربرد اون‌ها

ما در بهساز سیویل این مقاله قصد داریم انواع سیمان‌های پرتلند استاندارد و همچنین موارد مصرف و ویژگی های هرکدام را برای شما مهندسین عزیز شرح دهیم.   آشنایی با انواع سیمان پرتلند استاندارد نویسنده: مهدی غلامی نژاد     ...
hafari

انواع روش های حفاری به منظور مطالعات ژئوتکنیک

انواع روش های حفاری به منظور مطالعات ژئوتکنیک نویسنده: مهدی غلامی نژاد به نام خدا در این مقاله قصد داریم انواع روش های حفاری و همچنین مزایا و کاربرد های هر یک از آن ها که عمدتاً باعث سردرگمی مهندسین ...
۰۰۱

مفهوم طول گیرایی مستیقم در کشش (Ld)

مفهوم طول گیرایی مستیقم در کشش نویسنده: مجتبی احمدی (طراح سازه) به نام خدا بهساز سیویل در این مقاله قصد دارد آشنایی بیشتری را در خصوص مفاهیم مربوط طول مهاری و پارامترهای مربوط به آن که عمدتاً باعث سردرگمی مهندسین ...