0
پک‌های دوگانه

دوره جامع نقشه‌خوانی اجرایی + دوره تشریح مبحث چهارم (پک دوگانه)

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰:۰۰ساعت
👨‍🎓

دوره پایه طراحی سازه + دوره تشریح مبحث چهارم (پک دوگانه)

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰:۰۰ساعت
👨‍🎓

دوره پایه طراحی سازه + دوره جامع نقشه‌خوانی اجرایی (پک دوگانه)

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰:۰۰ساعت
👨‍🎓

دوره پایه طراحی سازه +دوره تشریح مبحث ششم ۹۸ (پک دوگانه)

۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۰:۰۰ساعت
👨‍🎓

>> نظرات کاربران دوره‌ها (با افتخار 🙏)

مهندس خلیل یوسفیان
کاربر دوره جامع
عرفان فروزش
دانشجوی ترم دوم عمران
مصطفی رشتی
مهندس عمران - مجری
نیلوفرسادات احمدی
دانشجوی کارشناسی عمران
مهدی غلامی
کارشناسی ارشدعمران - طراح سازه
فاطمه کارگر
کارشناسی عمران
فاطمه ابوطالبی
کارشناسی ارشدعمران