0

>> نظرات کاربران دوره‌ها (با افتخار 🙏)

مهندس خلیل یوسفیان
کاربر دوره جامع
عرفان فروزش
دانشجوی ترم دوم عمران
مصطفی رشتی
مهندس عمران - مجری
نیلوفرسادات احمدی
دانشجوی کارشناسی عمران
مهدی غلامی
کارشناسی ارشدعمران - طراح سازه
فاطمه کارگر
کارشناسی عمران
فاطمه ابوطالبی
کارشناسی ارشدعمران