0
لیست مطالب
Article-Sشample-Pic

مفهوم ممان اینرسی به زبان ساده

به نام یگانه مهندس هستی       مفهوم ممان اینرسی فهرست مقدمه رابطه  بین خیز و خمش با ممان اینرسی مفهوم ممان اينرسي منابع   مقدمه: برای درک هرچه بیشتر رفتار المان‌ها در سازه‌ها دانستن خصوصیات  فیزیکی آنها یکی ...
Article-Sam2ple-Pic

ابهام در Ldh در مبحث نهم و ACI318-19 و رفع ابهام در آبا

به نام یگانه مهندس هستی     ابهام در Ldh در مبحث نهم و ACI318-19  و رفع ابهام در آبا   فهرست مقدمه طول مهاری چیست؟ ابهام در مبحث نهم و ACI318-19  در خصوص طول مهاری قلابدار رفع ابهام در ...
Article-Sahjmple-Pic

فلسفه طراحی وال‌مش و میلگرد بستر

به نام یگانه مهندس هستی     فلسفه طراحی وال‌مش و میلگرد بستر   فهرست مقدمه نیروهای وارد شده به دیوار میانقاب مهار دیوار تحت نیروهای خارج از صفحه منابع   مقدمه:  یکی از مهم‌ترین عناصر به کار رفته در ...
Article-Sample-Pic

الزام استفاده از میلگرد بستر و بست‌های فولادی طبق آیین‌نامه

بنام یگانه مهندس هستی     فهرست مقدمه نشریه شماره 714 سازمان برنامه و بودجه کشور حرکت داخل صفحه و مهار خارج از صفحه دیوارها فلسفه الزام میلگرد بستر آیا طبق آیین‌نامه استفاده از میلگرد بستر الزامی است؟ اتصال میلگرد ...
Article-Samمple-Pic

برسی نتیجه آزمایش مقاومت فشاری بتن

بنام یگانه مهندس هستی     فهرست مقدمه ملاک مقاومت فشاری نمونه بتن پذیرش بتن برسی شروط مبحث نهم منابع   مقدمه: بتن به دلیل ویژگی های مفیدش یکی از پرمصرف ترین ماده های جهان به شمار می‌رود و این ...
Article-Sample-Pic

برسی مفاهیم آزمایش میلگرد طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ۹۹

به نام یگانه مهندس هستی     در این مقاله قصد داریم به تشریح مفاهیم آزمایش میلگرد بپردازیم و تفسیر دقیقی از چندین بند مبحث نهم مقررات ملی ساختمان خواهیم داشت. مقدمه: کیفیت مصالح استفاده شده در یک سازه از ...
logo-samandehi