0
لیست مطالب
Article-Sam2ple-Pic

ابهام در Ldh در مبحث نهم و ACI318-19 و رفع ابهام در آبا

به نام یگانه مهندس هستی     ابهام در Ldh در مبحث نهم و ACI318-19  و رفع ابهام در آبا   فهرست مقدمه طول مهاری چیست؟ ابهام در مبحث نهم و ACI318-19  در خصوص طول مهاری قلابدار رفع ابهام در ...
Article-Sahjmple-Pic

فلسفه طراحی وال‌مش و میلگرد بستر

به نام یگانه مهندس هستی     فلسفه طراحی وال‌مش و میلگرد بستر   فهرست مقدمه نیروهای وارد شده به دیوار میانقاب مهار دیوار تحت نیروهای خارج از صفحه منابع   مقدمه:  یکی از مهم‌ترین عناصر به کار رفته در ...
Article-Samمple-Pic

برسی نتیجه آزمایش مقاومت فشاری بتن

بنام یگانه مهندس هستی     فهرست مقدمه ملاک مقاومت فشاری نمونه بتن پذیرش بتن برسی شروط مبحث نهم منابع   مقدمه: بتن به دلیل ویژگی های مفیدش یکی از پرمصرف ترین ماده های جهان به شمار می‌رود و این ...
Article-Samkple-Pic

عمق یخبندان

به نام یگانه مهندس هستی   در این مقاله قصد داریم به تشریح عمق یخبندان بپردازیم و اهمیت عمق یخبندان و در نظر گرفتن عمق یخبندان در طراحی را مورد بحث قرار می‌دهیم.   فهرست مقدمه تعريف عمق يخبندان علت ...
Article-Sample-Pic-(2)

مفاهیم خیز(افتادگی) و نحوه کنترل آن

مفاهیم خیز(افتادگی) و نحوه کنترل آن سازه ها در طی زمان تحت بارگذاری های مختلفی قرار می گیرند. از بین بی شمار حالت هایی که یک سازه می تواند بارگذاری شود، آیین نامه ها دو حالت معیار را به عنوان ...
logo-samandehi