0
لیست مطالب
Article-Sشample-Pic

مفهوم ممان اینرسی به زبان ساده

به نام یگانه مهندس هستی       مفهوم ممان اینرسی فهرست مقدمه رابطه  بین خیز و خمش با ممان اینرسی مفهوم ممان اينرسي منابع   مقدمه: برای درک هرچه بیشتر رفتار المان‌ها در سازه‌ها دانستن خصوصیات  فیزیکی آنها یکی ...
logo-samandehi